ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Резервация:         

Можете да направите своята резервация Галиани Хостел в град София по няколко начина:  чрез интернет на следния адрес: www.galiani-hostel.com ,e-mail ; info@galiani-hostel.com , туроператор или на телефон: 0879594970, като Вие заявявате предварително точното времетраене на престоя и начина на разплащане (В брой на рецепцията, кредитна карта, банков трансфер или с ваучер)

Независимо от начина, по който резервирате, е необходимо да предоставите информация за националността на госта, името и фамилията му, точни дати на пристигане и заминаване, часа на пристигане, телефон и имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости. 

 

1.1 При резервация, направена до три дни преди датата на пристигане, гостът извършва плащане, равно на стойността на целия престой, независимо от броя на нощувките само в брой- на рецепция или чрез Pay Pal.

 1.2 При резервация, направена повече от  три дни преди датата на пристигането, гостът заплаща депозит, равен на стойността на целия престой, само чрез кредитна карта, Pay Pal или Банков превод. Галиани Хостел си запазва правото да авторизира картата на гостите с цялата сума за целия престой.

 

1.3 За резервации надхвърлящи сумата от 200 лв. е необходимо да се заплати авансов депозит в размер на 200 лв., безкасово, а останалата сума да се заплати в брой,  на рецепция.

 

1.4 Резервации направени при условия с отстъпка от 20 и повече процента от стандартната цена, се считат за резервации БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ. При такива резервации се таксува цялата цена, за целия престой, в момента на резервиране, като при отказ или неявяване, сумите по резервацията не се възстановяват.

 

Резервации за настаняване, приети по телефон, или електронна поща се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия.

 

Приемливи за хостела опции за разплащане са: Pay Pal , в брой на рецепцията, чрез кредитна карта или банков трансфер. Хостелът работи с: Visa, Master Card, American Express. 

 

2. Отмяна на резервация / неявяване /

Отмяна на резервация може да се направи като се декларира по електронен път на имейл адрес info@galiani-hostel.com. Неявяването при направена резервация с фиксирана дата на пристигане се счита за отмяна на същата резервация, за целия уговорен период.

 

3.Възможност и условия за възстановяване (частично или пълно – Reversal / Refund) на стойността на плащането.

 

В случай на отмяна на резервация влизат в сила следните правила:

- в случай на отмяна на резервация до 3 дни преди датата на пристигане, платената сума ще бъде възстановена напълно.

 

- в случай на отмяна на резервацията в срок по-малкък от 3 дни преди датата на пристигане, се таксуват  100% от цената на платения депозит.

 

- в случай, че се настанят по-малко от декларирания по резервация брой гости, същите се задължавт да платят неустойка в  размер на 2 нощувки за всеки неявил се гост.

 

- в случай, че гостите се настанят за по-малко от резервирания брой дни, същите се задължават да платят пълния размер на резервираните нощувки.

 

- в случай на неявяване при направена резервация, се таксува цената за целия престой, а не само депозита, от  кредитната карта на госта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - При невъзможност за спазване условията на резервация /при препокриване на резеравации/, Галиани Хостел се задължава да осигури настаняване в друг хостел при еднакви или по – добри условия.

 

4. Промяна на резервация

Промяна на резервация може да бъде направена еднократно без да се таксува. Всяка следваща промяна на резервацията се таксува допълнително, с такса от 20 лева.

 

5. Отговорност

С потвърждаването на резервация, Вие се съгласявате и поемате съответната отговорност по загуби и щети, допълнителни такси и разходи по каквито и да е промени в настаняването, пътни и туристически такси, промяна в здравния статут, наранявания, метеорологични промени, стачни действия или каквито и да е други обстоятелства, попречили Ви да се възползвате от резервацията си. С поемането на тази отговорност Вие поемате и за своя сметка съответните разноски.

 

При неявяване в следствие на форсмажорни обстоятелства (пожари, наводнения, земетресения и стихиини бедствия), гостът не дължи неустойка по резервацията. Доказателства за случващите се форсмажорни обстоятелства е публично достъпна информация за случилото се.

 

6. Настаняване                                                                                                                                   При настаняване, госта е длъжен да предостави валиден документ за самоличност: международен паспорт (чуждестранни граждани) и л. к. или шофьорска книжка (български граждани). Гостите се настаняват поименно и по вид резервирана стая - информация, която госта предварително е получил при потвърждаването на резервацията. Когато съответната резервация е направена чрез туроператор и плащането е извършено чрез тях, гостът предоставя валиден ваучер издаден от туроператор, с който Фирмата има предварително сключен договор).

 

Настаняването се извършва след 12:00 часа до 00:00 часа;

Освобождаването на стаите се извършва до 11:00 часа;

 

КЪСНО НАСТАНЯВАНЕ след работно време на Рецепцията, след 00:00, до 04:00 (по заявка) – Късното настаняване се заплаща допълнително, на цена от 10 Евро;

 

РАННО ОСВОБОЖДАВАНЕ: При ранно освобождаване, суми не се възстановяват.

 

Когато Гостите правят резервацията им се предоставя информация за свободните, в момента на пристигане в хостела стаи и цени на Галиани Хостел.

 

 

7. Галиани Хостел си запазва правото по всяко време да проверява доброто състояние и целостта на имуществото в стаите и тяхното добро състояние. При открити щети, гостът ще бъде глобен до размера на нанесената щета, като резервацията му може да бъде прекратена предварително, по преценка на Управителя, без да се възстановяват платените от госта суми.

 

 

8. Галиани Хостел си запазва правото в случай,че открие в стаята на гост друг гост, който не си е платил нощувката, първият ще бъде принуден да заплати нощувката, като резервацията му може да бъде прекратена предварително, по преценка на Управителя, без да се възстановяват платените от госта суми. 

 

 

9. Галиани Хостел си запазва правото в случай,че някой от гостите нарушава обществения ред по какъвто и да било начин и това води до притеснение и оплакване от останалите гости,  резервацията му може да бъде прекратена незабавно, по преценка на Управителя, без да се възстановяват платените от госта суми.

 

 

10. Във всички помещения на Галиани Хостел пушенето е строго забранено. Пушенето в хостела е сериозно нарушение и като последица може да се стигне до изгонване на нарушителя.

 

 

 

11. Противозаконни вещества, от какъвто и да е вид са строго забранени в Галиани Хостел. При откриването им следва незабавно изгонване и съдебно преследване.

 

 

 

12. Галиани Хостел си запазва правото да откаже достъп до сградата на лица видимо злоупотребили алкохол или упойващи вещества /наркотици/.

 

 

 

13. В хостела не се допускат животни с изключение на лицензирани кучета-водачи.

 

 

 

Всички гости са задължени да се запознаят и потвърдят /подпишат, че/ съдържанието на Общите условия, преди използване услугите на Галиани Хостел, както и, че са запознати с разпоредбите и общите правила.

 

Всички спорове и възникнали правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на услугите на Галиани Хостел, се прилагат разпоредбите и законите на съдебната система на Република България.

 

 

 

Ивани Тур ЕООД си запазва правото за едностранно извършване на промени в съдържанието на Общите условия. Партньориx